TUYỂN DỤNG

Kênh tuyển dụng các nhân tài về với Onlaier

0

- Tính chất công việc: Toàn thời gian, bán thời gian. - Vị trí/chức vụ: Giám Đốc- Yêu cầu về bằng cấp: Đại học/ Cao đẳng - Yêu cầu kinh nghiệm: từ 3 năm ...

0

- Tính chất công việc: Toàn thời gian, bán thời gian. - Vị trí/chức vụ: Giám đốc - Yêu cầu về bằng cấp: Đại học/ Cao đẳng - Yêu cầu kinh nghiệm: từ 3 ...

0

- Tính chất công việc: Toàn thời gian - Vị trí/chức vụ: Trưởng Nhóm- Yêu cầu về bằng cấp: Cao đẳng/Đại học - Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 2 năm - Tuổi: 23 ...

0

- Tính chất công việc: Toàn thời gian/Bán thời gian - Vị trí/chức vụ: Thực Tập Sinh - Yêu cầu về bằng cấp: Đang học Cao đẳng/Đại Học - Yêu cầu kinh ...

0

- Tính chất công việc: Toàn thời gian/ bán thời gian - Vị trí/chức vụ: Thực Tập Sinh - Yêu cầu về bằng cấp: Đang học Cao đẳng/Đại Học - Yêu cầu kinh ...

0

- Tính chất công việc: Toàn thời gian/Bán thời gian - Vị trí/chức vụ: Thực Tập Sinh - Yêu cầu về bằng cấp: Đang học Cao đẳng/Đại Học - Yêu cầu kinh ...

0

- Tính chất công việc: Toàn thời gian/Bán thời gian - Vị trí/chức vụ: Thực Tập Sinh - Yêu cầu về bằng cấp: Đang học Cao đẳng/Đại Học - Yêu cầu kinh ...

0

- Tính chất công việc: Toàn thời gian - Vị trí/chức vụ: Nhân viên - Yêu cầu về bằng cấp: Cao đẳng/Đại Học - Yêu cầu kinh nghiệm: > 1 năm - Độ ...

0

- Tính chất công việc: Toàn thời gian - Vị trí/chức vụ: Nhân viên  - Yêu cầu về bằng cấp: Cao đẳng/Đại Học - Yêu cầu kinh nghiệm: > 1 năm - Độ ...

0

- Tính chất công việc: Toàn thời gian - Vị trí/chức vụ: Nhân viên  - Yêu cầu về bằng cấp: Cao đẳng/Đại Học - Yêu cầu kinh nghiệm: > 1 năm - Độ ...

0

- Tính chất công việc: Toàn thời gian - Vị trí/chức vụ: Nhân viên  - Yêu cầu về bằng cấp: Cao đẳng/Đại Học - Yêu cầu kinh nghiệm: > 1 năm - Độ ...

0

- Tính chất công việc: Toàn thời gian - Vị trí/chức vụ: Quản lý - Yêu cầu về bằng cấp: Cao đẳng/Đại Học - Yêu cầu kinh nghiệm: > 2 năm - Độ ...

OnlAi.vn | Giải Pháp Ai Marketing, Quảng Cáo Đa Kênh Đa Ngôn Ngữ!
Logo
Enable registration in settings - general